Oferta

Oferujemy Państwu usługi w zakresie1) Sporządzania:


 • • Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków,
 • • Przedmiarów Robót,
 • • Kosztorysów Inwestorskich,
 • • Kosztorysów Ofertowych,
 • • Kosztorysów Powykonawczych.

2) Pełnienia funkcji:


 • • Kierownika Budowy,
 • • Kierownika Robót Konstrukcyjno-Budowlanych,
 • • Kierownika Robót Sanitarnych,
 • • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego​,
 • • Koordynatora Robót Budowlanych.


Jesteśmy członkami Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.​

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

​​ ​ Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych oraz wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania energetycznego na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Wykonujemy świadectwa energetyczne dla:


 • - budynków jedno i wielorodzinnych,
 • - lokali mieszkalnych,
 • - budynków produkcyjnych i usługowych,
 • - budynków użyteczności publicznej,
 • - sprzedawanych i wynajmowanych budynków i lokali.
Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej oraz Konstrukcyjno-Budowlanej
​​

Zapewniamy:


 • - nadzór nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji w ​zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz sanitarnym,
 • - odbiór robót i sporządzanie protokółów odbioru,
 • - prowadzenie Dziennika Budowy,
 • - rozliczanie finansowe inwestycji,
 • - zapewnienie wymaganej jakości realizowanych zadań,
 • - sprawdzanie prawidłowego wykonania robót,
 • - wprowadzanie wykonawców na roboty.
O nas

Jestemśy absolwentami Politechniki Lubelskiej i Krakowskiej. Na co dzień pełnimy funkcję Kierownika Budowy/Specjalisty Ds. Kosztorysowania w firmach budowlanych.

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych o nr ewid: LUB/0132/0W0S/12, oraz w specjalności konstrukcyjno - budowlanej o nr ewid: LUB/0206/0W0K/13.

Posiadamy także obowiązkowe ubezpieczenia OC dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

​​
Jak dojechać?
Nasz adres:


SanitBud

mgr inż. Tomasz Głębicki
ul. Pergolowa 2/13
20-819 Lublin
tel. 509-105-077
sanitbud@onet.pl
​​